Nhân tài phù hợp

Chúng tôi cần những nhân tàicó năng lực phù hợp với nhu cầu củakhách hàng và xử lý công việc thành công.

Đây là những người luôn đặt tiêu chuẩn của mọi hành động và quyết định là tiêu chuẩn giá trị và quy phạm hành động mà các thành viên của Korea Development Group phải có và cũng là những người có năng lực xử lý công việc thành công mà một nhân viên làm việc xuất sắc tại Korea Development Group phải có được.